Ceny kursów w SJ Tomas

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ
W BYDGOSZCZY

cena kursu

3000 zł

godzina jazdy

100 zł

Dane Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Bydgoszczy 2004: 60% zdawalności; 2006:

63% zdawalności; 2008: 58% zdawalności;
2012: 58% zdawalności; 2013: 50% zdawalności.

Najbliższy kurs rozpoczynamy

Zapraszamy

w każdy czwartek

o godz. 17:00